CENNIK
OPŁATA ZA MIESIĄC NAUKI

30 minut

240

lekcja indywidualna

45 minut

300

lekcja indywidualna

60 minut

370

lekcja indywidualna

30 minut

350

lekcja indywidualna

+

wybrane zajęcia grupowe (45 minut)

45 minut

400

lekcja indywidualna

+

wybrane zajęcia grupowe (45 minut)

60 minut

450

lekcja indywidualna

+

wybrane zajęcia grupowe (45 minut)

60 minut

140

zajęcia grupowe

ZESPÓŁ WOKALNY DLA DOROSŁYCH

45 minut

160

zajęcia grupowe

ZESPÓŁ 

WOKALNY 

45 minut

160

zajęcia grupowe

KSZTAŁCENIE

SŁUCHU

30 minut

40

pojedyncze zajęcia grupowe

RYTMIKA

30 minut

70

pojedyncza lekcja 

indywidualna

45 minut

90

pojedyncza lekcja 

indywidualna

4 x 30 minut

260

POGOTOWIE 

MUZYCZNE 

4 LEKCJE