CENNIK
OPŁATA ZA MIESIĄC NAUKI
ZAJĘĆ RAZ W TYGODNIU 

30 minut
raz w tygodniu 

260

miesięcznie

45 minut
raz w tygodniu 

350

miesięcznie

60 minut
raz w tygodniu

430

miesięcznie

30 minut 
raz w tygodniu

400

lekcja indywidualna

+

wybrane zajęcia grupowe (45 minut)

45 minut
raz w tygodniu

470

lekcja indywidualna

+

wybrane zajęcia grupowe (45 minut)

60 minut
raz w tygodniu

550

miesięcznie

lekcja indywidualna

+

wybrane zajęcia grupowe (45 minut)

60 minut
raz w tygodniu

180

miesięcznie

zajęcia grupowe

ZESPÓŁ WOKALNY DLA DOROSŁYCH

45 minut
raz w tygodniu

180

miesięcznie

zajęcia grupowe

ZESPÓŁ 

WOKALNY 

45 minut
raz w tygodniu

180

miesięcznie

zajęcia grupowe

KSZTAŁCENIE

SŁUCHU

30 minut

40

pojedyncze zajęcia grupowe

RYTMIKA

30 minut

70

pojedyncza lekcja 

indywidualna

45 minut

130

pojedyncza lekcja 

indywidualna

4 x 30 minut

270

POGOTOWIE 

MUZYCZNE 

4 LEKCJE