top of page

EMISJA GŁOSU

 

Zagłębienie się w prawidłowej emisji głosu przydatny jest osobom, które w swojej pracy operują głosem. Zdobyta wiedza na zajęciach z jednej strony pozwoli zadbać o zdrowie i higienę głosu, z drugiej – wykorzystać głos jako narzędzie wzmacniające przekaz w kontaktach zawodowych i prywatnych. Uczestnicy nabędą umiejętności prawidłowej techniki mowy i modulacji głosu, które wykorzystają w codziennej komunikacji.

Cele zajęć:

  • nabycie umiejętności świadomego operowania głosem,

  • poznanie poprawnej techniki oddechowej,

  • wypracowanie nawyku prawidłowego oddychania,

  • poprawa wyrazistości artykulacyjnej,

  • koordynacja 3 aparatów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego,

  • wypracowanie techniki właściwej emisji głosu.

Cennik zajęć znajdziesz tu 

Zajęcia-z-emisji-głosu-1024x682.jpg
bottom of page