top of page

WARSZTATY EMISJA GŁOSU - ODKRYJ SWÓJ GŁOS

 

Szkolenie emisja głosu jest skierowane do osób, które na co dzień pracują głosem. Kurs ma charakter praktycznego ćwiczenia nastawionego na poprawę higieny pracy z głosem, a także poprawnego oddychania, jak również artykulacji, fonacji i dykcji. Celem szkolenia emisja głosu jest nauczenie Uczestników poprawnych nawyków, dzięki którym zachowają zdrowy aparat mowy nawet w sytuacjach zwiększonego wysiłku. Ćwiczenia służą również nauce świadomego posługiwania się głosem po to, aby odbiorcy z przyjemnością słuchali mówiącego.

341476006_3367521023564362_4820405235161482190_n.jpg

Jeżeli chcesz:
- Mówić wyraźnie
- Być słyszalny
- Być słuchany
- Nie męczyć się w trakcie mówienia
- Nauczyć się prawidłowego oddechu

To koniecznie zapisz się na warsztaty.

Program szkolenia
• Prawidłowe oddychanie
   – Podparcie przeponowe,
   – Praca przeponą
   – Ćwiczenia oddechowe: praktyczne, świadome użycie przepony.
   – Prawidłowa postawa wpływająca na poprawne oddychanie
   – Błędy postawy
• Zasady poprawnej emisji głosu
   – Wysokość głosu – omówienie różn
icowania wysokości głosu i jego znaczenia dla naszego komunikowania się
   – Tempo mówienia – jak usprawnia naszą komunikację?
   – Barwa głosu, ton głosu – jak dostosowywać ją do wypowiadanej treści?
   – Intonacja – precyzyjność przekazu komunikatu
   – Rytm mowy, akcenty i pauzy – czyli interesujący mówca
• Narządy mowy i ich działanie
   – Omówienie
   – Higiena głosu – jak dbać o zdrowie aparatu mowy na co dzień
   – Muzyczne ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy – słuchanie i śpiew
• Fonacja, artykulacja i dykcja, a jakość i moc głosu
   – Natężenie głosu i jego siła – gdzie leży złoty środek?
   – Artykulacja – portret mówcy.
   – Tworzenie scenek wykorzystujących gest i dźwięk – uświadomienie posiadania bogatego wachlarza środków komunikacji,              który posiada każdy człowiek
   – Najczęściej popełniane błędy językowe – omówienie i analiza
   – Ćwiczenia praktyczne – gimnastyka dla języka,
   – Łamańce językowe, ćwiczenia poruszające różne obszary aparatu         mowy
   – Błędy postawy – omówienie, analiza

Prowadzące:
Joanna Chęcińska-Mystkowska
Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku z fakultetem z wokalu jazzowego u Krystyny Stańko. Biolog. Ukończyła podyplomowe studia z Etnomuzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Były instruktor wokalu w Broadway Musical School oraz nauczyciel gry na pianinie i flecie poprzecznym. Założycielka Gdyńskiej Akademii Dźwięku Rozgłos. Uczyła Kształcenia słuchu w Sopockiej Szkole Muzycznej. Jej uczniowie są laureatami wielu konkursów regionalnych i ogólnopolskich a także studentami renomowanych Akademii Muzycznych oraz Szkół Teatralnych. Pasjonatka białego śpiewu. Pracowała nad realizacją musicalu Bitwa o Broadway wystawianego w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Wokalistka zespołu Emigrah.

Maja Sokołowska
mgr pedagogiki, specjalność edukacja muzyczna, Pomorska Akademia Pedagogiczna, chórmistrz, Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, specjalista emisji głosu, Podyplomowe Studium Emisji Głosu, Akademia Muzyczna w
Bydgoszczy, psycholog kliniczny, Podyplomowe studia w zakresie psychologii klinicznej, Gdański
Uniwersytet Medyczny

GDYŃSKA AKADEMIA DŹWIĘKU Rozgłos

510-158-325
www.akademiarozglos.com
Gdynia ul. Jana Kazimierza 17 akademia.rozglos@gmail.com

Koszt 250zł
Grupa: osoby dorosłe

bottom of page